Ceník ubytování na 2 a více nocí

Druh ubytování

Apartmán

Tyrkysové studio

Červené studio

Cena za osobu  /  noc

350 Kč

450 Kč

550 Kč

Ceník ubytování na 1 noc

Druh ubytování

Apartmán

Tyrkysové studio

Červené studio

Cena za osobu  /  noc

500 Kč

600 Kč

650 Kč

 

Pes / kočka – 200 Kč / noc
Děti do 3 let – ZDARMA (bez nároku na vlastní lůžko)
Parkování vozidla – ZDARMA
 
       V termínu od 27.6.2019 do 31.8.2019 preferujeme týdenní a delší pobyty.
 
Ceny jsou platné při plném obsazení apartmánu!!!
Při zakoupení ubytování pro 15 osob je jednotná cena za lůžko 350 Kč / noc.
 
V ceně ubytování je zahrnuto ložní prádlo, ručník a připojení Wi-Fi.
 
V ceně není zahrnut poplatek z pobytu Mariánským Lázním, který činí 21 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku
 
Od poplatku jsou osvobozeni
  • Osoba nevidomá, osoba,která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce
  • Osoba mladší 18 let
  • Osoba hospitalizovaná na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění
  • Osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území města.
  • Osoba vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
  • Osoba pobývající na území města ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému
  • Příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů
  • Osoba přihlášená na území města Mariánské Lázně.